O coachingu chrześcijańskim - Fideratio - coaching online, psychoterapia chrześcijańska, katolicka
O coachingu chrześcijańskim

Istotą coachingu chrześcijańskiego jest spotkanie z Miłością w ufności, że Bóg, który nas zna lepiej niż my sami, pragnie dla nas życia w prawdzie i wolności. To wspomniane spotkanie jest źródłem pięknej i trwałej zmiany, która „w końcu”… staje się możliwa! A wszystko przez to, że czuwa nad nami Ktoś, kto ma moc uczynić dla nas więcej, aniżeli możemy sobie wyobrazić.

Czym jest coaching chrześcijański?

Coaching w ujęciu chrześcijańskim lub coaching chrześcijański (nazwa funkcjonująca równolegle) to metoda rozwoju łącząca to czym jest coaching z wartościami chrześcijańskimi.

Coaching (wg International Coaching Federation) jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym Osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Dzięki coachingowi Klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Coach’owie pomagają ludziom poprawiać ich osiągnięcia i podnosić jakość ich życia. Dążą do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza Klienta. Wierzą, że Klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które Klient już posiada poprzez uważne słuchanie, zadawanie ważnych pytań, używanie adekwatnych narzędzi, konfrontowanie z rzeczywistością, wgląd i głęboką analizę, a także dokonywanie refleksji, podejmowanie decyzji i działanie.

Coaching chrześcijański (wg Gary Collins „Coaching w ujęciu chrześcijańskim”) jest: „sztuką współpracy z Osobą lub grupą w procesie osiągania celu zgodnego z Bożymi zamiarami. Chrześcijanie mogą korzystać z coachingu, by określić, w jakim kierunku prowadzi ich Bóg. Istnieje również potrzeba większej świadomości, w którym miejscu Klient obecnie się znajduje. Jakie są jego atuty, wady, zdolności, zainteresowania, pasje, duchowe dary, wartości, poglądy i nadzieje? W pewnym momencie coach zaczyna pomagać Klientom w ustaleniu celów i sposobów na to  jak te cele osiągnąć. Coach chrześcijański jest dla nas po to, by z modlitwą wsłuchać się w nasze troski i zadawać pytania, które dadzą nam jaśniejsze spojrzenie na sytuację, pomogą w ominięciu przeszkód i uświadomią, jaki mamy dany od Boga potencjał, i zmobilizują nas do maksymalnego wysiłku„.

Podsumowując powyższe, w coachingu chrześcijańskim, w pewien sposób, chodzi nam o coś więcej niż rozwój osobisty. Tu spotykamy się na głębokiej rozmowie z Bogiem, do której poprzez modlitwę, zapraszamy Ducha Świętego. W tym czasie z uwagą Go słuchamy, aby poprzez to głębokie zasłuchanie i żywe zaangażowanie odbierać i lepiej rozumieć siebie, odkrywać co drzemie głęboko w sercu, jakie są potrzeby i możliwości działania, aby osiągać cele, rozpoznać na jakim etapie drogi życia jest dana Osoba. Jaki ma cel, gdzie zmierza,ale też jaki sens ma to, co jest praktyczną stroną jej życia? Jaka jest prawda o niej oraz czy „tu i teraz” Coachee (Klienta), jest zgodne z wolą Bożą?

Na coachingu chrześcijańskim Osoba w wolności sumienia oraz w odpowiedzialności za dobre owoce swojego życia poszukuje, jeśli tego chce, tych rozwiązań, które są (wg głębokiego rozeznania na modlitwie) Boże. Dla Osoby wierzącej, będącej w relacji z Jezusem, te właśnie rozwiązania przynoszą pokój serca i niepodważalną wartość dla jej życia, często też dla innych ludzi.

Kto może skorzystać z coachingu w ujęciu chrześcijańskim?

Dla wielu Osób wierzących jest ważne, aby rozwijać się w oparciu o wartości, które są dla nich bliskie. Dzięki temu czują się bezpiecznie i mają więcej zaufania do coacha, który z nimi pracuje. Coaching chrześcijański stwarza tę możliwość, nie oznacza to jednak, że ta metoda pracy kogokolwiek pomija, czy wyklucza, np. Osoby niewierzące lub poszukujące – byłoby to sprzeczne z wartościami, na których ta metoda się opiera.

Na coaching chrześcijański może zgłosić się każda Osoba, niezależnie od światopoglądu. To coachee podejmuje decyzje czy chce włączyć do swojego procesu wątek duchowości. Jako coachowie chrześcijańscy (działający w ujęciu chrześcijańskim) „nie odrzucamy ani nie potępiamy osób z innymi wartościami, ani nie manipulujemy klientami, by przyjęli nasze przekonania i priorytety. Jesteśmy jednak szczerzy w kwestii wartości, które kierują naszą pracą”. („Coaching w ujęciu chrześcijańskim” Dr Gary R. Collins)

blank

Coaching chrześcijański, tak jak coaching w ogóle, realizowany może być w sposób właściwy i skuteczny tylko wtedy, gdy coach posiada kluczowe kompetencje dla pracy coacha i gdy działa zgodnie z zasadami kodeksu etycznego coacha (obie kwestie reguluje International Coaching Federation). Stąd wartości coacha nie mogą i nie będą ograniczały w żaden sposób Klienta, wprost przeciwnie, będą wartością dodaną, dodatkowym zapewniem dla rzetelności jego działania.

Pamiętajmy, że… „różnimy się jedynie tak bardzo podobnie” (Ewa Lipska) – wszyscy szukamy trwałego dobra, sensu i miłości. W tym poszukiwaniu dobrze być w towarzystwie coacha, który działa w oparciu o te wartości. Coach, który pracuje w ujęciu chrześcijańskim jest zobowiązany aby żyć wartościami, na które się powołuje.

W jakich sytuacjach coaching chrześcijański może być pomocny?

W coachingu Klient uzyskuje dużo „światła” w sprawach, nabywa świadomości co jest czym i z jakiego powodu? Inaczej mówiąc, nazywa rzeczy „po imieniu”, nazywa też emocje. Poszerza w ten sposób horyzont spojrzenia i uczy się jak dobrze sobie radzić, jak być odpowiedzialnym za siebie oraz swoje życie, jak wdrażać dobre zmiany, jak współpracować z Łaską?

Wachlarz tematów, z którymi można przyjść na proces jest ogromny. To mogą być trudności w relacjach osobistych, chęć przepracowania jakiegoś konfliktu, potrzeba odnalezienia sensu życia, zmiana zawodowa, potrzeba odkrycia talentów, powołania, chęć zwiększenia motywacji w powierzonych zadaniach, poprawa własnej efektywności, zrozumienie i akceptacja siebie, odkrycie swojego systemu wartości, chęć pogłębienia relacji z Bogiem, pragnienie wyjścia z kryzysu wiary, przerobienie jakiś trudnych doświadczeń życiowych, które są blokadą w „pójściu do przodu”, przepracowanie przekonań myślowych, które nie służą dobremu życiu oraz wiele innych.

Coaching chrześcijański – opinie osób, które przeszły proces:

Choć w praktyce proces coachingu trwa krótko – od 3 do 12 spotkań, to jednak toczy się z wielką siłą, bo wynika z wewnętrznej motywacji, z poznania prawdy, ze spotkania z Miłością… i wnosi konkretny efekt!

„…W całym moim procesie piękne i dodające skrzydeł było to, że każde spotkanie zaczynałyśmy i kończyłyśmy modlitwą, zapraszając do naszej relacji Boga i Maryję. Miałam mocne poczucie, że to Duch święty nas prowadzi, daje mądrość i inspiruje mnie do wyznaczania i realizowania takich celów, które podobają się Bogu. I to jest to, co najbardziej polubiłam w coachingu chrześcijańskim: praca nad sobą, nad moimi celami, ale nie tylko przy wsparciu coacha, ale także Pana Boga. On nie jest „jakimś tam dodatkiem”, ale tym, który nas prowadzi, jest bardzo obecny w naszej relacji. Jest Tym, z którego zdaniem się liczę, pytając Go: „Boże, a co Ty o tym myślisz? Czy ten cel jest dla mnie i moich bliskich życiodajny? Na ile zbliży mnie do Ciebie? Jakie autentyczne dobro wniesie do mojego życia?” To wszystko daje niesamowite poczucie pokoju, że idę w dobrym kierunku oraz że nie muszę polegać tylko na swoich siłachJoanna

„..Najważniejszy proces jaki się dokonał podczas naszej wspólnej pracy, to proces transformacji przekonań – bardzo głęboki proces, dotykający dna mojej istoty, czyszczący wgrany w dzieciństwie niewspierający program. I ruszyłam do przodu, podjęłam działanie. …czułam się bezpiecznie, bo wiedziałam, że wiara w Boga i wartości chrześcijańskie (dla mojego coacha) są kluczowe. Duch św. był z nami. Teraz mam więcej pewności i wiary w siebie. Niezmiernie się cieszę, bo zrealizowałam swoje marzenie zawodowe i mam własną działalność gospodarczą, w której się sporo dzieje i cały czas coś nowego planuje. A ta zmiana powoduje kolejne dobre zmiany w moim życiu, które już czekają za drzwiami…Ela

„…Dlaczego zdecydowałam się na coaching w ujęciu chrześcijańskim? Przy wyborze coacha było dla mnie ważne, abyśmy kierowały się w życiu tymi samymi wartościami. Istotne było dla mnie to, aby swobodnie mówić o wierze, mieć wolność i  tam, gdzie było to niezbędne opierać się na działaniu Ducha Świętego i jego prowadzeniu. Pracując z moim coachem miałam zawsze komfort, że zmierzamy razem w kierunku, do którego zaprasza mnie Opatrzność BożaBasia

„…Zaciekawiło mnie,  czym jest coaching chrześcijański i co taki coach ma w sobie do zaoferowania. Dzisiaj wiem, że nie jest istotna nazwa, ale osoba, która prowadzi taki proces. Z rekomendowanych 4 – 6 sesji, odbyłam 9 spotkań swojego procesu, którego celem była zmiana mojego profilu zawodowego… Proces coachingowy oceniam jako ważny czas w moim życiu, bo w obecności Ducha św., przy pomocy mojego coacha przyglądałam się sobie z „lotu ptaka”, zmieniałam przekonania ograniczające, odzyskiwałam wiarę w siebie potrzebną do zmiany i uczyłam się jak usłyszeć swoje serce!… Sylwia

„Coaching to było jedno z największych dóbr w moim życiu w ostatnim czasie, wręcz czymś przełomowym. Poszłam tam z pytaniem: kim jestem, jaka właściwie jestem? Było we mnie sporo sprzeczności, nie rozumiałam jaka jestem. Coaching mnie „zintegrował”, i to w kilku płaszczyznach: jako człowieka, kobietę i osobę prowadzącą życie zawodowe. Zobaczyłam, że moje wady niekoniecznie są wadami, a w ogóle to wad, istniejących obok zalet,  nie muszę się bać.  Pokazał mi zalety, których nie widziałam, pomógł mi nazwać moje cechy i poszerzył horyzonty w spojrzeniu na siebie… Dla mnie czas coachingu był BEZCENNY. Jestem za niego Bogu bardzo wdzięczna – na ten moment mojego życia to był strzał w dziesiątkę! Polecam go każdemu, kto zadaje sobie ważne pytania – czy to w życiu osobistym, zawodowym, czy w konkretach życia wiarą… Ela

„Żeby dokonać zmiany, musimy wyobrazić sobie, co czeka nas po drugiej stronie. Potrzebujemy nadziei, wiary w Boga, a także przekonania, że można znaleźć dobre rozwiązanie”. Nick Vujicic

Coaching chrześcijański jest skuteczną oraz sprawdzoną metodą szukania i znajdowania najlepszych rozwiązań!

Potrzebna jest tylko decyzja serca.

Aneta Kopiszka

Coach chrześcijański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone gwiazdką.