Coaching wypalenia zawodowego - Fideratio
blank
Coaching Wypalenia Zawodowego (Career Burnout Coaching)

Przeciążenie fizyczne oraz psychiczne w miejscu pracy prowadzi do powstania wypalenia zawodowego. Na takie wypalenie najbardziej narażone są osoby pracujące w zawodach, które wymagają szczególnie intensywnych kontaktów interpersonalnych, zaangażowania, poświęcenia, intensywnego dbania o dobro innych.

Cele coachingu wypalenia zawodowego:

 • wzrost kompetencji w zakresie rozpoznawania i reagowania na oznaki wypalenia zawodowego,
 • umiejętność zapobiegania wypaleniu,
 • umiejętność motywowania się,
 • poznanie technik radzenia sobie ze stresem

KORZYŚCI DLA CIEBIE:

 • Będziemy Ci towarzyszyć w procesie odzyskiwania sił i energii, abyś porócił/a do zdrowej formy
 • Nauczysz się praktycznych technik do pracy w zarządzaniu swoją energią i do wypracowywania zdrowych nawyków
 • Być może przewartościujesz swoją drogę zawodową
 • Zwiększysz poziom motywacji do realizacji celów zawodowych
 • Usprawnisz efektywność w zarządzaniu sobą oraz zespołem
 • Zwiększysz poczucie pasji, energii do działania w zgodzie z samym sobą
 • Wzmocnisz poczucie własnej wartości i pewności w podejmowaniu życiowych decyzji
 • Wyjdziesz poza własną strefę komfortu: poszerzysz a nawet zminisz perspektywę postrzegania rzeczywistości, co w efekcie pozwoli Ci na dostrzeżenie nowych możliwości, które wcześniej były niewidoczne
 • Uskutecznisz komunikację z otoczeniem, zwiększysz wiedzę i samoświadomość emocjonalną
 • Zdefiniujesz ważne dla Ciebie wartości i sfery życia, które wymagają udoskonalenia lub zmiany

ILE TRWA COACHING?

Sesje coachingu odbywają się średnio co dwa tygodnie. Minimalna ilość sesji, aby proces coachingu mógł być skuteczny to 6 sesji. Standardem jest jednak 10 sesji coachingu.

Sesje  w przeciwieństwie do psychoterapii nie muszą odbywać się co tydzień mogą odbywać się w  różnym odstępie czasu w zależności od ustaleń pomiędzy klientem a coachem.

Zarezerwuj wizytę