Poznaj Fideratio - Fideratio - coaching online, psychoterapia chrześcijańska, katolicka
blank
 • Łączymy różne podejścia psychoterapeutyczne i techniki coachingu. Pracujemy w nurcie psychoterapii integratywnej łącząc podejście poznawczo- behawioralne, psychodynamiczne i humanistyczne. W szczegółowej ofercie opisujemy na czym polegają poszczególne nurty.
 • Wykorzystujemy wiedzę z zakresu psychologii i duchowości, stosując techniki zgodne z wartościami chrześcijańskimi.
  Bliskie jest nam podejście holistyczne zakładające, iż człowiek jest całością psycho -fizyczno-emocjonalno-duchową i dla zdrowia psychicznego potrzebuje zachować równowagę pomiędzy wszystkimi sferami.
 • W naszej pracy kierujemy się zasadami psychologii pozytywnej czerpiąc również z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 • Wierzymy, iż każdy człowiek jest pełen zasobów i rozwiązań dla swoich problemów.
 • Wierzymy, że pomagając wydobyć z człowieka to co najlepsze, jest on w stanie na trwałe zmienić relację z samym sobą, z innymi i z Bogiem.
 • Nasz zespół dysponuje szeroką wiedzą i wieloletnim doświadczeniem zdobytym w wyniku pracy w różnych publiczncy i prywatnych ośrodkach terapeutycznych oraz poradniach i szpitalach. Pomogliśmy już setkom osób.
  Doskonalimy umiejętności warsztatowe jako wykładowcy i pracownicy naukowi . Bierzemy udział w sympozjach, konferencjach i szkoleniach, a naszą pracę poddajemy superwizji.
 • Pracujemy według założeń Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, według których psychoterapia:
  • Szanując osiągnięcia różnych szkół psychologicznych zakłada jednocześnie psycho-fizyczno-duchową jedność człowieka oraz jego osobiste powołanie przez Boga do pełni życia;
   Promuje rozwój zintegrowany czyli harmonijne połączenie rozwoju psychicznego, fizycznego i duchowego (rozumianego jako osobista relacja człowieka z Bogiem);
  • Uznaje w poznaniu prawdy o człowieku i Bogu drogę do wyzwolenia człowieka ku miłości;
  • Oprócz naturalnych metod pracy opartych na naukach psychologicznych jest gotowa do współpracy z innymi profesjonalistami, w tym z osobami duchownymi
   Zakłada znaczenie osobistej relacji terapeuty z Bogiem (pokora i otwarcie na dary Ducha Św.) dla efektywności terapii.
 • Dzięki pomocy on – line jesteśmy w miejscu i w czasie, w którym właśnie nas potrzebujesz! Niezależnie od tego, gdzie obecnie przebywasz sięgasz po pomoc na wyciągnięcie ręki : szybko, wygodnie, dyskretnie i bezpiecznie.
 • Ponieważ badania dowodzą, że pomoc psychologiczna jest najskuteczniejsza, gdy jest dostosowana do indywidualnych cech osoby w tym jej światopoglądu, wartości, duchowości i religijności.

I co z tego wynika dla Ciebie?

 • Na nowo skontaktujesz się z poczuciem własnej wartości.
  W procesie zmiany przejście przez doświadczenie bycia bezwarunkowo kochanym Dzieckiem Boga, pozwoli Ci na nowo zaakceptować siebie.
 • Zwiększysz swoją spójność pomiędzy tym, co mówisz i jak żyjesz.
  Uwzględnienie Twojej duchowej sfery umożliwi Ci większą spójność z Twoim systemem wartości i pozwoli wykorzystać Twoją wiarę jako zasób w procesie zmiany
 • Zaangażujesz swoje całe „ja” w proces zmiany.
  Masz możliwość wyrażenia swojego światopoglądu i wiary w bezpiecznym środowisku.
 • Dostajesz jasny komunikat psychoterapeuty/coacha o zrozumieniu i uszanowaniu Twojej sfery duchowej i Twojego zaangażowania religijnego
 • Poznasz prawdę o Sobie, poszerzysz samoświadomość, która uwolni Cię i uzdolni do życia w pełni obfitości.
 • Osobista relacja specjalisty z Bogiem i jego otwarcie na Ducha Świętego wpłyną korzystnie na Twój proces zmiany, na jego czas trwania i efektywność

W czym pomagamy

Pomożemy Ci w 3 obszarach:

Ja ze sobą

wymiar intrapersonalny

Ja z innymi

wymiar interpersonalny

Ja z Bogiem

wymiar transcendentalny

Jakie wsparcie otrzymasz w ramach 3 sfer?

Ja ze sobą

jaką osobą chcę być dla siebie?

Jak uleczyć zranienia emocjonalne i zbudować dojrzałą relację z samym sobą? Moje zdrowie psychiczne, fizyczne, emocjonalne i duchowe. Mój rozwój i pasje.

 • W obszarze tym oferujemy leczenie zaburzeń lękowych, depresji, depresji poporodowej, nerwicy, fobii, traumy, PTSD, syndromu DDA, zaburzeń osobowości i innych
 • Kryzys wiary, żałoba, strata
 • Zdrowe nawyki i mechanizmy postępowania
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Praca z poczuciem własnej wartości

Ja z innymi

jaką osobą chcę być dla nich?

Jak zbudować dojrzałą relację z drugą osobą? Ja jako członek rodziny i społeczeństwa.

 • Asertywna komunikacja w związku według NVC -porozumienia bez przemocy
 • Stawianie zdrowych granic innym
 • Rozwiązywanie konfliktów i kryzysów małżeńskich
 • Rozstanie, separacja, sytuacja okołorozwodowa
 • Wyrażanie złości i zastępowanie agresji
 • Wsparcie w sytuacji przemocy oraz nadużyć

Ja z Bogiem

jaką osobą chcę być dla Boga?

Jak zbudować dojrzałą z Bogiem?

 • Niedojrzały i dojrzały obraz Boga, zdrowa i chora religijność
 • Odnalezienie powołania życiowego
 • Kryzys wiary i powołania
 • W ramach coachingu kaznodziejskiego:
 • Udoskonalenie swojego warsztatu kaznodziejskiego
 • Odnalezienie swojego własnego stylu oraz kaznodziejskiego brzmienia

Dlaczego zaczynamy od relacji z samym sobą ?

Od momentu naszych narodzin byliśmy wyposażeni w naturalne mechanizmy i zdolności, które pozwalały nam odczytywać nasze wewnętrzne stany i reagować zgodnie z nimi tak, aby móc zaspokoić swoje potrzeby. Jednak w wyniku traumatycznych doświadczeń, trudnych relacji lub przebywania w niesprzyjającym otoczeniu nauczyliśmy się reagować w sposób, który w tamtym czasie zapewniał nam przetrwanie. Wówczas bezpieczne było ukrywanie naszych emocji i potrzeb. Jednak ten sposób reagowania w dorosłym życiu okazał się być niezdrowy, nieadekwatny do aktualnych realiów. Ponieważ ogranicza on nasze możliwości, sprawia, że cierpimy, boimy się i nie możemy w pełni realizować swojego potencjału.
W Fideartio pragniemy nauczyć Cię, jak ponownie zaufać sobie, swoim emocjom i wypracować zdrowe sposoby zachowania.

W jaki sposób pomożemy ci wrócić do relacji z samym sobą?

 • Fideratio stworzymy dla Ciebie bezpieczne warunki,w których zbliżysz się do swoich emocji i potrzeb oraz doświadczysz zrozumienia i akceptacji, których mogło zabraknąć Ci w Twoim dotychczasowym życiu.
 • Będziemy Ci towarzyszyć w poszerzaniu Twojej świadomości- lepszym rozumieniu siebie w sferze emocji, ducha, myśli, ciała, potrzeb oraz w przechodzeniu przez bolesne doświadczenia życiowe tak, aby miały szansę zamienić się w  doświadczenia rozwojowe.

Po czym poznam powrót do relacji z samym sobą?

 • Powrót do relacji z samym sobą pozasz po tym, że będziesz żyć w zgodzie ze sobą a przeżywane emocje nie będą już przeszkodą ale cennym drogowskazem na drodze do satysfakcjonującego życia.
 • Naszym celem jest pomóc Ci zwiększyć akceptację siebie również w wersji nieidealnej, ze swoimi ograniczeniami i słabościami.
 • Dopiero, kiedy nauczysz się siebie lubić, kochać i akceptować, stworzysz przestrzeń na prawdziwą przemianę oraz stworzysz najlepszy grunt, aby wejść w dojrzałą relację z Bogiem i z drugim człowiekiem. 

Wartości w Fideratio

blank Poufność i dyskrecja

W Centrum Fideratio pomoc udzielana jest w warunkach i na zasadach pełnej poufności.
Informacje, które są przez nas otrzymywane nie są przekazywane osobom trzecim. Osoby trzecie nie mogą otrzymać informacji o osobach, prowadzonych konsultacjach, terapii, coachingu lub jakiejkolwiek innej pomocy bez zgody osoby, której dotyczy pomoc.
Sposób w jaki przechowujemy dokumentacje uniemożliwia dostęp do niej osobom niepowołanym. Psychologów, psychoterapeutów, coachów obowiązuje tajemnica zawodowa. W uzasadnionych przypadkach, jedynie na żądanie sądu, prokuratury lub innego uprawnionego organu mamy obowiązek udostępnienia dokumentacji danej osoby.
Dzięki dyskretenj pomocy on- line klienci odczuwający wstyd nie muszą się martwić, że spotkają w poczekalni osoby, które znają.

blank Profesjonalizm i doświadczenie

Centrum Fideratio powstało na bazie doświadczeń zdobytych w wieloletnim prowadzeniu praktyki prywatnej, w instytucjach publicznych oraz organizacjach pozarządowych.
Członkowie Zespołu to profesjonaliści stale podnoszący swoje kwalifikacje poprzez specjalistyczne szkolenia, konferencje, sympozja i superwizje, a ich wykształcenie zgodne jest z wymogami Ministerstwa Zdrowia i Zarządzeniem Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Członkowie zespołu Fideratio zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Centrum Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Fideratio oraz Kodeksu Etycznego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Kodeksu Etycznego Coacha według standardów ICF -Międzynarodwej Federacji Coachów.

blank Komfort i bezpieczeństwo

Wygodna, łatwa i szybka organizacja sesji. Dzięki pomocy ON-LINE pomagamy osbom z całego świata, dyskretnie i efektywnie, wystarczy tylko posiadanie łącza internetowego. Bezpieczny kontakt on – line ze specjalistą w obecnej sytuacji pandemii na świecie

blank Dostępność i kompleksowość

Centrum oferuje kompleksową opiekę psychologiczną w formie psychoterapii, konsultacji osychiatrycznych, interwencji kryzysowej (zwaną pierwszą pomocą psychologiczną) oraz coachingu. Nasze godziny pracy są elastyczne. Pomożemy w doborze odpowiedniego terapeuty lub coacha

blank Wymiar duchowy

Centrum Fideratio oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną uwzględniającą duchowy wymiar człowieka. Propagujemy pełen rozwój osoby ludzkiej, uwzględniający dążenie do zintegrowanego rozwoju psychicznego i duchowego oraz ochronę zdrowia psychicznego i duchowego osoby.
Klient w sposób otwarty może wnosić na sesjach tematykę związaną z Bogiem i przeżyciami religijnymi. Pomoc i stosowane techniki realizowane są zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.