Coaching chrześcijański, terapia i psychoterapia chrześcijańska
blank
Coaching chrześcijański

Czym jest coaching chrześcijański?

„Coaching chrześcijański jako sztuka i nauka wspomagania efektywności osobistej, uczenia się oraz rozwoju jednostek, umożliwiająca przejście z punktu, gdzie jest człowiek do punktu, gdzie chce widzieć go Pan Bóg”

Garry Collins

Coaching chrześcijański zyskał swoją popularność najpierw w Ameryce a potem w Europie dzięki książce Dr. Gary Collins „Christian Coaching (2009)”, która w 2016 roku została przetłumaczona na język polski i wydana pod nazwą „Coaching w ujęciu chrześcijańskim”.

 

Według  autora coaching jest czymś więcej niż dziedziną pracy:

 • Jest to również posługa.
 • To sposób na pomaganie ludziom w odnalezieniu Bożej wizji i życia, które do niej pasuje.
 • Coaching chrześcijański nie lekceważy ludzkich celów, marzeń, aspiracji i darów, które często pochodzą od Boga.
 • Coache chrześcijańscy zachęcają innych do odkrywania Bożej wizji w swoim życiu i do rezygnacji z własnych programów na rzecz Bożych.W jaki sposób to robią? Poprzez zadawanie skutecznych i wnikliwych pytań.
 • Coaching pomaga ludziom w uświadomieniu sobie, co Bóg czyni w ich społecznościach lokalnych, kościołach i indywidualnym życiu.
 • Dzięki temu poszczególne osoby i organizacje mogą rozpoznawać dary i możliwości posyłane im przez Boga.
 • Wierzący coach jest silnie zakotwiczony w podstawowych wartościach chrześcijańskich i przekonaniach. Poświęca czas na poznawanie Boga i słuchanie Jego głosu. ( Collins G. R., 2016, s.24)

 

KORZYŚCI:

 • Przejdziesz drogę z punktu, gdzie jesteś do punktu, gdzie chce widzieć Cię Pan Bóg
 • Poprzez współpracę z Duchem Świętym, przez modlitwę i Słowo Boże, zaplanujemy cele, które są zgodne z wizją, do której powołuje Cię Pan Bóg
 • Jeśli szukasz coacha, który wierzy i działa w oparciu o wartości chrześcijańskie, żyje i pracuje  współpracując z Duchem Świętym to zapraszam Cię dziś do tej podróży
 • Wierzymy, że jeśli odkryjesz prawdę i pogłębisz samoświadomość, to doświadczysz uwolnienia, które uzdolni Cię do  podjęcia działań w kierunku pozytywnej zmiany!

 

MODEL COACHINGU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO / PSYCHOTERAPIA KATOLICKA

W coachingu w ujęciu chrześcijańskim stosowany jest model holistycznego podejścia obejmujący 4 sfery: ciała, emocji, psychiki i duchowości. W świeckich modelach coachingu funkcjonujących możemy się spotkać z traktowaniem elementu duchowości odnoszącego się do spójności z wyznawanymi wartościami oraz z estetyką piękna czy medytacją i technikami wschodu.

Sfera duchowości w coachingu chrześcijańskim rozumiana jest jako osobowa relacja z Bogiem.

Model coachingu chrześcijańskiego wg. Garrego Collins’a :

 1. Świadomość – gdzie jesteśmy teraz w naszym życiu?
 2. Wizja – gdzie chcemy dotrzeć?
 3. Jakie są strategie i kroki potrzebne żeby tam dotrzeć?
 4. Jakie są bariery i utrudnienia, które mogą stać nam na drodze do osiągnięcia pożądanej wizji?

W centrum modelu jest osoba Jezusa Chrystusa, jako centrum naszego życia. Osoba Jezusa ma mieć realny wpływ na wszelkie nasze plany i dążenia. Osobowa relacja z Bogiem jest istotnym czynnikiem spójności i efektywności w coachingu chrześcijańskim.

CZAS TRWANIA:

Uzależniony od potrzeb indywidualnych.

Minimum 6-10 sesji w odstępstwie 2 tygodni.

Zarezerwuj wizytę