Coaching indywidualny osobisty - Fideratio
blank
Coaching Indywidualny Osobisty (Life coaching)

Czym jest Life coaching- inaczej życiowy

Skupia się na tematach życiowych: celach prywatnych, relacjach, związkach, rozwoju osobistym, poznaniu siebie, wyborze drogi/misji życiowej, planach na przyszłość, pracy na przekonaniach, zasobach.

Life Coaching z założenia jest szybkim i dającym długotrwałe efekty procesem. Profesjonalny coaching indywidualny prowadzony jest w taki sposób, by klient po 6-10 spotkaniach mógł działać samodzielnie, korzystając z efektów przebytych sesji, według uśrednionych standardów etycznych Coacha np. ICC, ICF, IC czy wg programów nauczania zatwierdzonych przez MEN.

KORZYŚCI DLA CIEBIE:

 • Będziemy Ci towarzyszyć w procesie rozwoju, realizacji celów i wzmacniania pozytywnych stron, odkrywania Twojego potencjału i talentów
 • Nauczysz się praktycznych technik do pracy nad sobą i wypracowywania zdrowych nawyków
 • Zaplanujesz nową drogę zawodową zwiększając szansę zatrudnienia i awansu
 • Zwiększysz poziom motywacji do realizacji celów osobistych oraz zawodowych
 • Usprawnisz efektywność w zarządzaniu sobą, otoczeniem oraz innymi
 • Zwiększysz poczucie pasji, energii do działania w zgodzie z samym sobą
 • Wzmocnisz poczucie własnej wartości i pewności w podejmowaniu życiowych decyzji
 • Wyjdziesz poza własną strefę komfortu: poszerzysz, a nawet zmienisz perspektywę postrzegania rzeczywistości, co w efekcie pozwoli Ci na dostrzeżenie nowych możliwości, które wcześniej były niewidoczne
 • Uskutecznisz komunikację z otoczeniem, zwiększysz wiedzę i samoświadomość emocjonalną
 • W roli zawodowej : skuteczniejsze planowanie, wyznaczanie realistycznych celów, które autentycznie wspierają organizację, lepsze zarządzanie czy stawianie granic w relacjach
 • Zdefiniujesz ważne dla Ciebie wartości i sfery życia, które wymagają udoskonalenia lub zmiany

ILE TRWA COACHING?

Sesje coachingu odbywają się średnio co dwa tygodnie. Minimalna ilość sesji, aby proces coachingu mógł być skuteczny to 6 sesji. Standardem jest jednak 10 sesji coachingu.

Sesje  w przeciwieństwie do psychoterapii nie muszą odbywać się co tydzień mogą odbywać się w  różnym odstępie czasu w zależności od ustaleń pomiędzy klientem a coachem.

Zarezerwuj wizytę