Konsultacja lekarska z doktor psychiatrą II stopnia - Fideratio
blank
Konsultacja lekarska z doktor psychiatrą II stopnia

Konsultacje lekarskie dedykowane są dla osób dorosłych oraz dzieci od 10 r.ż.

Jest to rozmowa z lekarzem psychiatrą, podczas której pacjent ma możliwość opowiedzieć o wywołujących dyskomfort lub wręcz cierpienie dolegliwościach, niepokojących myślach lub emocjach. Zadaniem lekarza jest szukanie źródeł zgłaszanych objawów, ponieważ mogą one mieć zarówno podłoże psychiczne, jak i somatyczne. W tym celu lekarz zbiera szczegółowy wywiad, czasem pyta o przeszłość i nie zawsze jedna konsultacja to wystarczający czas na ostateczną diagnozę oraz ewentualną propozycję leczenia. Lekarz może zasygnalizować potrzebę wykonania określonych badań diagnostycznych (laboratoryjnych, obrazowych albo psychologicznych), zebrania wywiadu od kogoś z rodziny czy konsultacji u specjalisty z innej dziedziny (neurologa, internisty).

DLA KOGO:

Dla osób, które doświadczają:

  • zaburzeń nastroju (zaburzenia depresyjne, zaburzenie afektywne dwubiegunowe),
  • zaburzeń lękowych
  • uzależnień
  • zaburzeń psychotycznych
  • Skutków traumy, PTSD
  • żałoby, straty związanej z rozstaniem lub chorobą
  • zaburzeń psychosomatycznych

JAK PRZEBIEGA LECZENIE?

Lekarz psychiatra w zależności od potrzeb konkretnej osoby może zaproponować różne formy leczenia w warunkach ambulatoryjnych (farmakoterapię, psychoedukację, psychoterapię – indywidualną, grupową czy rodzinną lub udział w warsztatach czy grupie wsparcia), a w szczególnych sytuacjach również w warunkach szpitalnych (leczenie w oddziale stacjonarnym, dziennym, oddziale leczenia środowiskowego). Jeśli potrzebny jest równoległy udział w kilku formach terapii, lekarz może pełnić rolę koordynatora i czuwać nad całością leczenia.

W trakcie konsultacji psychiatrycznych na każdym etapie (diagnozy, propozycji leczenia, włączenia leczenia, oceny wyników leczenia) niezwykle ważny jest aktywny udział pacjenta i otwarte dzielenie się swoimi myślami i odczuciami, oczekiwaniami i wątpliwościami. W trakcie kolejnych spotkań między lekarzem i pacjentem tworzy się relacja zaufania, niezbędna do uzyskania sukcesu terapeutycznego. Na podstawie zgromadzonej wiedzy o pacjencie i obserwacji, lekarz może lepiej pomóc pacjentowi w podjęciu decyzji dotyczących dalszego leczenia. Z tego względu, jeśli istnieje potrzeba dłuższego leczenia, korzystne wydaje się pozostawanie pod opieką jednego lekarza.

CZAS TRWANIA:

Częstotliwość oraz czas trwania konsultacji: Podczas pierwszej wizyty lekarz zapoznaje się z aktualną sytuacją pacjenta, zbiera wywiad dotyczący historii objawów (i ewentualnie dotychczasowego leczenia) oraz stanu zdrowia somatycznego pacjenta, po czym zwykle przedstawia propozycję leczenia. Z tego powodu pierwsza wizyta jest zazwyczaj dłuższa od kolejnych. Czas trwania kolejnych spotkań i ich częstość jest uzależniona od potrzeb i możliwości pacjenta, konkretnej sytuacji w trakcie leczenia oraz indywidualnego stylu pracy wypracowanego przez lekarza. Dłuższe i częstsze wizyty mogą być potrzebne na przykład na początku leczenia, w czasie włączania nowego leku lub podczas zmiany leczenia, tak aby pacjent miał możliwość poinformować lekarza o swojej reakcji na nową sytuację czy ewentualnych objawach niepożądanych, a lekarz mógł szybko zareagować. W okresach stabilizacji, kiedy pacjent jest zadowolony z efektu leczenia, wizyty mogą być rzadsze i trwać krócej (do ok. 30 min.).

Zarezerwuj wizytę