Psychoterapia chrześcijańska dla osób dorosłych - Fideratio
blank
Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Na czym polega psychoterapia?

​​Jest to proces, w którym w obecności terapeuty lepiej poznajesz i rozumiesz samego siebie. Poznajesz swoje uczucia, emocje, myśli, potrzeby, doświadczasz tego co się z Tobą aktualnie dzieje. Terapia to spotkanie dwóch osób – terapeuty i Ciebie. W gabinecie możesz dyskretnie, w bezpiecznych warunkach przedstawić swoją obecną sytuację. Zostaniesz wysłuchany, zrozumiany, nikt Cię nie oceni ani nie będzie moralizował. Podczas wizyty to Ty jesteś najważniejszy.

KORZYŚCI

 • Dzięki psychoterapii poznasz skąd bierze się Twój problem, dlaczego trwa, jakie schematy Twoich działań podtrzymują go oraz co możesz zrobić, żeby nastąpiła pożądana zmiana.
 • Zdobędziesz narzędzia niezbędne do rozwiązania twoich problemów.
 • Nauczysz się nowych wzorców zachowań.
 • Popracujesz nad swoimi emocjami zarówno tymi stłumionymi, niewyrażanymi jak i rozchwianymi, wyrażanymi nieadekwatnie.
 • Zmienisz Twoją perspektywę patrzenia na rzeczywistość, zobaczysz problem z całkiem innej strony
 • Uwolnisz się od toksycznych myśli czuli podważysz swoje destruktywne przekonania i wypracujesz nowe, zdrowsze wzorce myślenia.

DLA KOGO?

Psychoterapia jest metodą leczenia, dla osób, które:

 • Odczuwają utrzymujący się obniżony nastrój; lęk, napięcie
 • Zmagającymi się z depresją
 • Mają problemy z kontrolowaniem emocji;
 • Mają problemy adaptacyjne i związane z relacjami interpersonalnymi;
 • Przeżywają stres, zaburzenia lękowe, problemy ze snem
 • Przeżywają wypalenie zawodowe, chęć wprowadzenia zmian, brak równowagi między pracą a życiem osobistym; trudności w sferze zawodowej
 • Posiadają trudności komunikacyjne, konflikty, uzależnienia, choroby przewlekłe lub niepełnosprawność;
 • Przeżywają zaburzenia psychosomatyczne
 • Zmagają się z syndromem DDA – Dorosłego Dziecka Alkoholika
 • Przeżywają stratę, żałobę lub odejście osoby bliskiej
 • Przeżyły traumy (PTSD, min. po wypadkach komunikacyjnych)
 • Są w kryzysach osobistych i konfliktach egzystencjalnych
 • Mają problemy wychowawcze

Jak przebiega  proces psychoterapeutyczny?

Psychoterapeuta spotyka się z Tobą co tydzień przez godzinę.

Aby proces terapii postępował i przynosił efekty, ważna jest częstotliwość  i regularność spotkań. Pomiędzy sesjami czasem otrzymasz zadanie do pracy nad sobą w domu, gdyż systematyczna praca nad problemem jest kluczowa dla uzyskania wymiernych rezultatów.

Pierwsze spotkanie służy omówieniu Twojej bieżącej sytuacji oraz natury problemu i ustaleniu wstępnych celów do psychoterapii.

Kolejne dwa spotkania, to czas na pogłębianie wywiadu psychologicznego, postawienie hipotez odnośnie tego, co powoduje problem. Następne spotkania służą użyciu  konkretnych metod i narzędzi psychoterapii dobranych do rodzaju twojej sytuacji. W Fideratio stosujemy techniki sprawdzone i wypracowane przez uznane na całym świecie szkoły psychoterapeutyczne. Stosujemy metody zgodne z wartościami chrześcijańskimi (psychoterapia chrześcijańska).

 

CZAS TRWANIA

W zależności od rodzaju zgłaszanego problemu psychoterapia może być krótkoterminowa 10-12 spotkań  lub długoterminowa, gdy mamy do czynienia z zaburzeniami osobowości, długotrwałymi procesami chorobowymi.
Ważnym czynnikiem leczącym jest sama relacja terapeutyczna, która jest istotna w kontekście wprowadzania zmiany i jest kluczowym elementem utrzymywania motywacji pacjenta.

 

W JAKIM NURCIE PROWADZIMY PSYCHOTERAPIĘ?

Pracujemy w głównie w nurcie integracyjnym, łączymy podejścia poznawczo-behawioralne i psychodynamiczne oraz humanistyczne.

 

Część naszych terapeutów pracuje również w nurcie Terapii TSR.

 • Nurt integracyjny polega na połączeniu różnych podejść psychoterapii w taki sposób, aby używać narzędzi z różnych szkół i jak najefektywniej rozwiązać Twój problem. Terapeuta świadomie wybiera  metody, które będą najbardziej adekwatne do pracy z danym problemem. Pozwala to na elastyczność, tak aby daną technikę dopasować do danej osoby a nie osobę pod daną technikę.
 • Nurt poznawczo- behawioralny zakłada, że wszystkich zachowań się uczymy w trakcie życia tak więc tych negatywnych możemy się również oduczyć. Zgodnie z tym nurtem nasza myśl generuje emocje a te powodują zachowania. Techniki poznawcze opierają się więc głównie na modyfikacji naszych myśli, natomiast techniki behawioralne polegają na wdrażaniu nowych zachowań w miejsce starych niekonstruktywnych wzorców.
 • Podejście psychodynamiczne zakłada istnienie świadomych i nieświadomych wewnętrznych sił rządzących osobowością. Sprzeczne wewnętrzne konflikty mogą prowadzić do powstania objawów psychologicznych. Odmianą tej terapii jest intensywna krótkoterminowa terapia dynamiczna (ISTDP). Technika ta jest intensywna, ponieważ pomaga pacjentowi na przeżycie odsuwanych, unikanych uczuć na takim stopniu głębokości, jaki tylko jest możliwy, jest krótkoterminowa, ponieważ pozwala na przeżycie tego doświadczenia w możliwie najkrótszym czasie, jest dynamiczna ponieważ zakłada pracę z nieświadomymi siłami oraz z uczuciami przeniesieniowymi.
 • Podejście humanistyczne – Człowiek jest wartością samą w sobie, posiada wolną wolę i potencjał twórczy, co pozwala mu wybierać drogi rozwoju osobowego. Terapeuta zwraca uwagę na czynniki takie jak, jak poczucie sensu życia czy autonomia, a nie tylko na nieświadome popędy albo zachowanie zależne od kar i nagród. Zakłada, że człowiek jest z natury dobry i usiłuje znaleźć swą tożsamość i miejsce w świecie. Terapeuta ma pomóc mu odkryć jego wymiar egzystencji oraz uwolnić go od blokad uniemożliwiających samorealizację, wolność wyboru oraz samosterowność.
 • Nurt Terapii TSR- Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach (SFBT) to podejście umożliwiające Tobie dokonywanie zmian w życiu, w jak najkrótszym czasie. To Ty jesteś ekspertem i posiadasz wszelkie zasoby, żeby dokonać pożądanej zmiany.Spotkania nie muszą odbywać się co tydzień ale w ustalonym pomiędzy Tobą a terapeutą trybie czasowym.

Zarezerwuj wizytę