Cennik - Fideratio - coaching online, psychoterapia chrześcijańska, katolicka
blank

Oferta

(Rabat 10% na pierwszą sesję, wystarczy zasubskrybować nasze kanały na blankblankblank)

Psychoterapia, Psychologia i Psychiatria

$130 - 220 PLN
Konsultacja psychologiczna

czas trwania: 50 min

Małgorzata Pawłowska
Małgorzata Sylwesiuk
Magdalena Jagiełło
Hanna Caplewska
Andrzej Jastrzębski
Aneta Iłenda
Katarzyna Bombik
Aneta Lemańska
Justyna Kondej
Anna Kaczmarska
Małgorzata Gostkowska-Morawiec
Marek Białożyt SCJ
Aneta Wolska
Natalia Warzecha
Sylwia Kostrubiec
Renata Skawina
Anna Ukalska

$140 - 220 PLN
Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

czas trwania: 50 min
Małgorzata Pawłowska
Małgorzata Sylwesiuk
Magdalena Jagiełło
Hanna Caplewska
Andrzej Jastrzębski
Aneta Iłenda
Katarzyna Bombik
Aneta Lemańska
Justyna Kondej
Anna Kaczmarska
Małgorzata Gostkowska-Morawiec
Marek Białożyt SCJ
Aneta Wolska
Anna Ukalska
Sylwia Kostrubiec

$200 - 240 PLN
Psychoterapia par i małżeństw

czas trwania: 60 min

Małgorzata Sylwesiuk
Magdalena Jagiełło
Hanna Caplewska
Andrzej Jastrzębski
Aneta Iłenda
Katarzyna Bombik
Aneta Lemańska
Justyna Kondej
Anna Kaczmarska
Małgorzata Gostkowska-Morawiec
Marek Białożyt SCJ
Aneta Wolska

$250 - 300 PLN
Konsultacja z doktor psychiatrą specjalistą II stopnia

(dorośli, młodzież, dzieci od 10 r.ż)

Pierwsza wizyta:
czas trwania: 30 min; Cena: 300 PLN
Kolejne wizyty:
czas trwania: 30 min; Cena: 250 PLN

dr hab.n.med. Jolanta Masiak, prof Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Coaching

$200 - 280 PLN
Coaching Indywidualny Osobisty (Life coaching)

czas trwania: 50-60 min

Wojciech Jędrzejewski

Maja Kowalczuk

Aneta Kopiszka

Małgorzata Pawłowska

Magdalena Jagiełło

Aneta Kopiszka 

Andrzej Jastrzębski

Aneta Lemańska

Justyna Kondej

Anna Kaczmarska

Małgorzata Gostkowska-Morawiec

Natalia Warzecha

Joanna Hamrol 

Krzysztof Kusik

 

$180-280 PLN
Coaching Zawodowy i Biznesowy (Career & Business Coaching)

czas trwania: 50-60 min

Katarzyna Domańska
Anna Kaczmarska
Krzysztof Kusik
Aneta Iłedna
Renata Skawina

 

$220 PLN
Coaching Indywidualny z Coachem ICF

czas trwania: 50-60 min

Hanna Caplewska
Renata Skawina

 

$220 PLN
Coaching marki osobistej (Personal Brand Coaching)

czas trwania: 60 min

Katarzyna Domańska