Hanna Caplewska - Fideratio
blank
Hanna Caplewska

Oferuję:

psychoterapię indywidualną osób dorosłych, par, małżeństw

oraz coaching życiowy, menedżerski, kariery, przywództwa dla osób, które chcą połączyć wartości duchowe z zawodowymi i osobistymi.

Psychoterapia i coaching to sposób na rozwój i lepsze poznanie siebie oraz partnera. To sposób na bycie najlepszą wersją siebie w danym momencie poprzez przekraczanie swoich granic, eksperymentowanie, budzenie świadomości kim jesteśmy i kim chcemy być w bezpiecznych warunkach doświadczonego specjalisty.

Psychoterapia

Pracuję głównie z osobami które:

 • chcą polepszyć swoje funkcjonowanie w radzeniu sobie z trudnymi wydarzeniami życiowymi, jak stratą, porzuceniem
 • borykają się z Syndromem dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDA, DDD)
 • chcą  odnaleźć swoje miejsce na ziemi, własną misje
 • pragną zbudować poczucie zadowolenia z życia, przezwyciężyć poczucie samotności, poczucie winy,
 • ciąży im nieprzebaczenie, chcą wzmocnić samoocenę i umiejętności adaptacyjne,
 • dążą do określenia własnych potrzeb, chcą poszerzyć samowiedzę aby poznać swoje możliwości i ograniczenia, talenty i mocne strony
 • pragną polepszyć swoje relacje z innymi, budować satysfakcjonujące związki
 • chcą nauczyć się, jak lepiej radzić sobie ze stresem, trudnymi emocjami jak złość, smutek, żal, poczuciem cierpienia, chcą pokonać trudności w podejmowaniu decyzji, w byciu asertywnym, życiowego dyskomfortu, chcą wyjść z kryzysu życiowego.

Jako coach pomogę Ci w obszarach:

 • definiowania, wykorzystywania talentów i mocnych stron,
 • rozwijania kompetencji w środowisku zawodowym, w tym menedżerskich, liderskich,
 • wytyczania ścieżki kariery,
 • rozwijania kompetencji związanych z wykonywaniem konkretnej roli zawodowej (specjalista, ekspert, menedżer),
 • poszukiwanie własnego stylu lidera,
 • przygotowania do wejścia na rynek pracy, w tym do rozmowy rekrutacyjnej, do zmiany zawodu, wejścia do nowej organizacji, awansu,
 • odkrywanie własnej misji życiowej,
 • budowania relacji,
 • wzrostu efektywności pracy,
 • budowania poczucia własnej wartości.

Pracuję w podejściu systemowo-ericsonowskim oraz poznawczo – behawioralnym w ujęciu chrześcijańskim.

Doświadczenie zawodowe:

Jestem certyfikowanym coachem PCC ICF, psychoterapeutą w trakcie szkolenia, coachem menedżerskim, kariery, doradcą zawodowym. Jest również mentor coachem przygotowującym coachów do egzaminu ACC w ramach struktur International Coach Federation. W latach 2012-2016 pełniła funkcję dyrektora wielkopolskiego oddziału  International Coach Federation Poland, w latach 2016-2017 członkiem zarządu ICF Poland.

Wykładam przedmioty coachingowe w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Jestem współtwórczynią

i współwłaścicielką akredytowanego programu nauki coachingu wg ICF„Kluczowe kompetencje w praktyce

profesjonalnego coacha”.  Od 2013 roku co roku, spod moich skrzydeł wypuszczam kolejne pokolenia coachów.

Prowadziłam również warsztaty coachingowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz na UAM warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego.

Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych indywidualnych, warsztatów dla firm handlowych i produkcyjnych, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i z niepełnosprawnościami.

W swojej pracy coachingowej koncentruje się na ludzkich nawykach, założeniach, przekonaniach i wartościach.

Uczę się w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii uczestnicząc w całościowym 5-letnim kursie psychoterapii akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuję pod stałą superwizją.

Moje wykształcenie
– Terapia systemowo-ericsonowska (WIP-DZMR)
– SDMO Gniezno – Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne: Doradztwo zawodowe
– SWPS o/Poznań – Studia podyplomowe: Coaching
– UE w Poznaniu – Wydział: Zarządzanie i marketing, Specjalność: Handel i marketing

Zarezerwuj wizytę