Marek Białożyt SCJ - Fideratio
blank
Marek Białożyt SCJ

Logoterapeuta, Specjalista Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Oferuję

Konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną i par/małżeństw w nurcie TSR oraz logoterapii

Pomagam w obszarach:
• Kryzysy osobiste, wiary i powołania
• Pomoc duchowa i psychologiczna
• Kryzys egzystencjalny oraz utrata poczucia sensu i wartości (logoterapia),
• Trudności w relacjach i związkach
• Trudności w radzeniu sobie z emocjami
• Trudności w wyrażaniu uczuć i potrzeb
• Doświadczenie straty
• Trudności w stawianiu granic
• Trudności w podejmowaniu decyzji
• Depresja, lęki, przeciążenie stresem
• Niskie poczucie własnej wartości
• Zaniedbania emocjonalne
• DDA/DDD

Wykształcenie:

Jestem absolwentem: Studium Logoterapii w Institute of Biofeedback and Noo-Psychosomatic, Studium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR II stopnia) oraz studiów podyplomowych na kierunku „Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa”. Ukończyłem teologię na UPJPII oraz dwuletnią Szkoła Formatorów w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

Doświadczenie:

• Jestem duchownym katolickim i zakonnikiem (sercaninem).
• Od 2012 prowadzę poradnictwo duchowe i psychologiczne, współprowadzę warsztaty ewangelizacyjne i rozwojowe dla dorosłych i małżeństw oraz formuję liderów w ramach Katolickiego Stowarzyszeni Wiernych „Przymierze Miłosierdzia” w Warszawie.
• Współpracuję z ośrodkami wspierającymi osoby w kryzysie bezdomności – Schroniskiem dla Chorych Bezdomnych „Betlejem” Wspólnoty Chleb Życia oraz Domem Sióstr Misjonarek Miłości w Warszawie.
• Od 2018 współprowadzę program „Seminarium odnowy więzi małżeńskiej” oparty o teologię ciała Jana Pawła II.
• Prowadzę kierownictwo duchowe i spowiednictwo Sióstr zakonnych.

Zarezerwuj wizytę