Małgorzata Sylwesiuk - Fideratio
blank
Małgorzata Sylwesiuk

Oferuję:  

konsultacje psychologiczne, porady wychowawcze,

psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży, psychoterapię par

i małżeństw, coaching wypalenia zawodowego, coaching nastolatków

 

Jako psychoterapeuta pracuję w obszarach:

 • – trudności w relacjach/ kryzysy w związkach
 • – zaniżona samoocena/niskie poczucie wartości
 • – DDA – syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika
 • depresja/lęki
 • strata/ żałoba

Pracuję w podejściu integratywnym. Opieram się na antropologii chrześcijanskiej.

 

 • Jako coach pracuję:
 • z klientami z wypaleniem zawodowym
 • z dziećmi zdolnymi nad wykorzystaniem ich potencjału, wzmacnianiem i inspiracją do „sięgania wyżej”

Doświadczenie zawodowe i wyksztalcenie:

 • Jestem magistrem pedagogiki specjalnej – Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej
 • Ukończyłam studium psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
 • Uzyskałam Dyplom Coacha oraz Certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych
 • Warsztat pracy uzupełniam na licznych szkoleniach.
 • Pracuję stale pod superwizją.

     Poza gabinetem:

 • Jestem dyrektorem szkoły dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Prowadzę treningi umiejętności społecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Prowadzę warsztaty 12 kroków ku pełni życia (program chrześcijański) dla osób doświadczających trudności w sferze psychicznej i duchowej.

     Prywatnie:  mama piątki dzieci

Zarezerwuj wizytę