Anna Kaczmarska - Fideratio
blank
Anna Kaczmarska

Oferuję:

  • psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży,
  • terapię par/małżeństw
  • coaching (life coaching, kariery, rodzicielski, dla nauczycieli)

Jako psychoterapeuta pomagam osobom:

  • doświadczającym trudności w relacjach, kryzysach życiowych, strat,
  • cierpiącym z powodu:
  • obniżonego nastroju,
  • depresji, lęków,
  • obsesji i kompulsji,
  • zaburzeń odżywiania,
  • zaburzeń osobowości.

Wspieram w zrozumieniu siebie, swoich emocji i potrzeb oraz lepszym radzeniu sobie z trudnościami, odkrywaniu sensu życia.

Jako coach zapraszam osoby dokonujące zmian w życiu osobistym i zawodowym, mające problemy z motywacją, trudności w podejmowaniu decyzji, kłopoty z nauką, a także rodziców i nauczycieli doświadczających problemów wychowawczych.

Wykształcenie:

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kształciłam się w Studium Psychoterapii SPCh (Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich), Studium Coachingu SPCh, Międzywydziałowym Podyplomowym Studium Rodziny KUL.

Ukończyłam Kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz Kurs Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I, Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania.

Wykształcenie formalne łączę z własnymi przeżyciami i doświadczeniami. Poza gabinetem pracuję jako nauczyciel, rozwiązując na bieżąco problemy rodziców i uczniów.

Prywatnie jestem matką trójki dzieci – dwoje dorosłych, jedno w wieku szkolnym.

Zarezerwuj wizytę