Katarzyna Bombik - Fideratio
blank
Katarzyna Bombik

Oferuję:

  • konsultacje psychologiczne
  • psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży (od 16 r.ż.)
  • terapię małżeństw i par

Wspieram i pomagam w obszarach:

  • kryzysów osobistych i egzystencjalnych
  • trudności w relacjach interpersonalnych, komunikacji w związkach
  • żałoby, straty, rozstania, problemów separacyjnych
  • zaburzeń psychosomatycznych
  • zaburzeń lękowych, nerwicowych i depresyjnych
  • problemów wychowawczych
  • problemów z pogranicza psychologii i duchowości

Pracuję w podejściu integratywnym w ujęciu chrześcijańskim łącząc nurty systemowy i psychodynamiczny. Towarzyszę w integralnym rozwoju każdej osoby – fizycznym, psychicznym i duchowym. Praktykę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Wykształcenie:

Akademia Ignatianum, KrakówTytuł magistra na kierunku Pedagogika społeczno-opiekuńcza oraz Pedagogika religijna i katechetyka

Uniwersytet Śląski, Katowice – Studia podyplomowe w zakresie kwalifikacji ologofrenopedagogiki

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Warszawa – Studium Poradnictwa (Counselling Study)

Ośrodek Szkoleń Systemowych, Kraków – Czteroletnie szkolenie całościowe w zakresie psychoterapii Systemowa Terapia Rodzin rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Doświadczenie zawodowe i współpraca:

Ośrodek Terapii Rodzin i Par, Gliwice

Centrum Wsparcia Środowiskowego przy Fundacji Betlehem Dom Chleba, Zabrze

Chrześcijańska Poradnia Psychologiczna „Shalom”, Kraków

Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks, Ośrodek Leczenia Depresji i Nerwic „Sikornik”, Gliwice.

Istnieje możliwość konsultacji i terapii stacjonarnej w gabinecie w Gliwicach.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama trójki nastolatków

Zarezerwuj wizytę