Agnieszka Kacprzak - Fideratio
blank
Agnieszka Kacprzak

Specjalista Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, coach, trener, doradca pomocy psychologicznej

Oferuję: Konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną osób dorosłych w nurcie TSR oraz coaching
indywidualny

Jestem tu bo drugi Człowiek jest Wyjątkowy. Towarzyszenie Człowiekowi w Jego odkrywaniu Siebie na drodze do pozytywnej zmiany – jest dla mnie przywilejem. Moje zaangażowanie wyraża się poprzez empatyczną obecność i dawanie takiej przestrzeni, gdzie Osoba może w zaufaniu mówić o tym co przeżywa, może wyrażać swoje emocje, docierać do swoich potrzeb i dzielić się swoimi nadziejami.

Udzielam wsparcia Osobom, które:

 • doświadczają trudnej sytuacji życiowej, zmiany, przeżywają kryzys
 • doświadczają straty, potrzebują towarzyszenia w procesie żałoby
 • doświadczają cierpienia psychicznego z powodu zmagania się z traumą
 • zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości
 • doświadczają trudności w relacjach z ważnymi osobami
 • doświadczają objawów depresyjnych, obniżonego nastroju, zaburzeń lękowych
 • doświadczają nadmiarowego stresu i napięcia
 • mają trudności w nazywaniu, rozumieniu i wyrażaniu swoich emocji
 • chcą zrozumieć siebie i być w dobrej relacji ze sobą
 • chcą pracować nad swoim rozwojem
 • chcą budować wartościowe relacje

Pracuję w modelu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w połączeniu z podejściem Porozumienia bez Przemocy (NVC) – komunikacji opartej na empatii. Jako coach wspieram w świadomym wyznaczaniu, osiąganiu i rozwijaniu tego co dla Osoby ważne. W procesie pomagania najważniejsze jest dla mnie przede wszystkim nawiązanie relacji dającej poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku. Swoją pracę dostosowuję do możliwości i potrzeb Osoby z uwzględnieniem Jej indywidualnego kontekstu życiowego.

Wykształcenie:
Jestem w trakcie realizacji całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich (SPCh) – które jest członkiem Polskiej Rady Psychoterapii. Ukończyłam Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach I-ego stopnia, prowadzone przez Integri TSR oraz szkolenie II-ego stopnia prowadzone przez Centrum TSR – w ośrodkach akredytowanych przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jestem absolwentką Studium Coachingu oraz Studium Pomocy Psychologicznej przy SPCh. Natomiast pierwsze moje wykształcenie to studia na kierunku – nauki o rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W trosce o drugą Osobę i jakość mojej pracy zależy mi na poszerzaniu mojej wiedzy i rozwijaniu umiejętności, dlatego biorę udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach m. in.:

 • łączących podejście TSR z NVC
 • dotyczących pracy z Osobami w żałobie – organizowanych przez Instytut Dobrej Śmierci i Fundację Nagle Sami
 • dedykowanych pracy z Osobami z doświadczeniem traumy

Jeśli pragniesz:
więcej życia w życiu, spełniania się, radości, nadziei, bycia bliżej Siebie, budowania dobrych relacji – to zapraszam Cię do wspólnych spotkań ukierunkowanych na poznawanie, odkrywanie i rozumienie Siebie, Swojego przeżywania świata, do odzyskania Swojego potencjału, który z różnych przyczyn być może został zatrzymany – ale nigdy nie został utracony. Potraktuj te spotkania jako bezpieczną Przystań – gdzie jest to czas na wzmocnienie w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby. Po to, by świadomie i odważniej wyruszyć od Siebie – ku Życiu. Wierzę, że życie jest warte przeżycia i angażowania. Porusza mnie to, że Bóg stwarzając Człowieka zaprasza Go do nieustannego „stawania się…” i powierza Mu współtworzenie Świata.

Zapraszam do współpracy na rzecz Twojego Życia.