Renata Skawina - Fideratio
blank
Renata Skawina

Oferuję:

 • Co-active leadership i executive coaching w oparciu o wartości chrześcijańskie i kodeks
  etyczny International Coach Federation (ICF).
 • Coaching rozwoju zawodowego (career coaching) i wschodzących liderów (emerging
  leaders).
 • Coaching w kluczowych rozmowach (Vital Smarts Crucial Conversations).

Jako Coach Pomagam:

 • Uzyskać samoświadomość, sprecyzować cele i zwiększyć pewność siebie.
 • Zidentyfikować i przyjąć autentyczny styl przywództwa oparty na własnych
  fundamentalnych wartościach, aby osiągnąć głębszą efektywność jako lider (values-
  based leadership).
 • Przygotować się do rozmów w sytuacjach napiętych, radzić sobie z gniewem i stwarzać
  sprzyjającą atmosferę, aby podjąć skuteczny dialog.
 • Zrozumieć motywację własną i innych i zdiagnozować przydatne i nieprzydatne
  zachowania, aby szybciej i skuteczniej osiągnąć cele.
 • Zidentyfikować i przezwyciężać ograniczające myśli i przekonania, aby odblokować
  potencjał.

Doświadczenie Zawodowe:

 • Ponad 5 lat profesjonalnego coachingu dla kadr kierowniczych w języku angielskim.
 • 6 lat doświadczenia w transformacji kultury organizacji opartej na wartościach
  osobistych i dopasowanie ich do strategicznych intencji organizacji.
 • Ponad 10 lat szkoleń korporacyjnych z zakresu kluczowych rozmów (Crucial
  Conversations) w języku angielskim.
 • Ponad 15 lat progresywnego kierowniczego doświadczenia w zakresie zasobów ludzkich
  – Human Resources Business Partner.

Wykształcenie:

 • Absolwentka psychologii na uniwersytecie torontońskim (HBSc, Specialist in
  Psychology).
 • Absolwentka studiów podyplomowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Post-Graduate
  Certificate in Human Resources Management).
 • Certyfikowany lider zasobów ludzkich (Human Resources Professionals Association).
 • Certyfikat absolwenta w zakresie przywództwa opartego na wartościach (Royal Roads
  University, Victoria, Canada).
 • Certyfikowany profesjonalny co-active coach (The Co-Active Training Institute).
 • Stowarzyszony certyfikowany coach (International Coach Federation).