Psychoterapia dzieci i młodzieży (od 10 roku życia) - Fideratio
blank
Psychoterapia dzieci (od 10 r. ż.) i młodzieży

 Jeżeli Twoje dziecko ma problemy w szkole, wpadło w złe towarzystwo, nie dogaduje się z rówieśnikami lub przejawia zachowania opozycyjno-buntownicze, stany depresyjne, samookalecza się, podejrzewasz uzależnienie, to jest to czas na spotkanie z terapeutą. W zależności od dolegliwości terapia polega na dobraniu metod terapeutycznych dedykowanych danemu problemowi. Psychoterapeuta poznając dziecko, rodziców i jego problemy dobiera interwencje celowane, m.in. identyfikacja i przeformułowanie destrukcyjnych myśli, praca z emocjami, trening umiejętności społecznych, psychoedukacja, budowanie poczucia własnej wartości.

KORZYŚCI:

  • Zrozumienie i zdiagnozowanie problemu dziecka
  • Uporządkowanie świata uczuć i potrzeb dziecka
  • Poprawienie komunikacji w rodzinie
  • Poprawa poczucia własnej wartości dziecka
  • Nauka asertywnego wyrażania złości
  • Zastępowanie zachowań agresywnych i autoagresywnych na konstruktywne sposoby zachowań

 

DLA KOGO?

Psychoterapia nastolatków jest dedykowana w przypadku:

  • zaburzeń zachowania (przekraczanie norm, granic, kłamstwa, opuszczanie zajęć szkolnych, samookaleczenie, próby samobójcze, nadużywanie środków psychoaktywnych)
  • zaburzeń emocji (bunt, agresja, ataki złości, labilność emocjonalna)
  • zaburzeń lękowych (silny lęk, ataki paniki, fobia społeczna, fobia szkolna, unikanie trudnych sytuacji, martwienie się, zaburzenia psychosomatyczne np. bule głowy, brzucha, tiki, natręctwa, nieprawidłowy sen)
  • zaburzeń nastroju (utrata zainteresowań, utrata apetytu, unikanie kontaktów społecznych, myśli samobójcze, niskie poczucie własnej wartości, apatia, zaburzenia snu obniżony napęd, anhedonia, brak aktywności).

 

Jak wygląda i przebiega terapia?

Na pierwsze spotkanie z psychologiem zapraszamy samych rodziców. To czas, w którym terapeuta zapozna się z problemem, dowie się jak widzą ten problem opiekunowie. Pierwsze spotkanie to również dla terapeuty źródło informacji na temat długości utrzymywania się problemu, relacji rodzinnych, praktykowanych metod wychowawczych, funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej. Pierwsze trzy spotkania (pierwsze tylko sami opiekunowie), to tzw. spotkania konsultacyjne, które dostarczają specjaliście wiedzy na temat specyfiki problemu i jego uwarunkowań. Po tym następuje praca z nastolatkiem za pomocą odpowiednich technik  w zależności od zdiagnozowanego problemu.

CZAS TRWANIA TERAPII:

Terapia nastolatków trwa w zależności od potrzeb od kilku do kilkunastu spotkań. Sesje prowadzone są z dzieckiem, choć czasem uczestniczy w nich również i rodzic. ​​​

 BUNT NASTOLATKA… DOBRY CZY ZŁY?

Każdy młody dojrzewający człowiek, w toku swojego rozwoju, zaczyna uniezależniać się od rodziców, w celu budowania własnej indywidualności i tożsamości. Próbowaanie swojej samodzielności to prawidłowy proces i rodzice nie powinni się tym martwić, pod warunkiem, że jest to proces kontrolowany.

Jest to ważny czas zastanawiania  się kim się jest, kim chce się zostać. Bywa to czasem bolesne doświadczenie, ale jeśli jest zakończone powodzeniem, to pozwala na zwiększenie własnej świadomości oraz ustalenia tożsamości osobowej.

Okres dojrzewania, który jest konieczny z punktu widzenia prawidłowego rozwoju, niesie ze sobą również wiele niebezpieczeństw. Nastolatek jakby po raz pierwszy buduje siebie, ustala pozycję w grupie, doświadcza pierwszych porażek i tu ważna jest rola opiekuna, który nie powinien hamować procesu wchodzenia w dorosłość, ale z drugiej strony winien dbać o bezpieczeństwo nastolatka przewidując możliwe skutki i konsekwencje jego zachowań.

Trudna jest rola rodzica, który często nie jest partnerem do rozmowy dla dojrzewającego dziecka, które w tym czasie może postrzegać go jako wroga lub osobę wobec której tocz „walkę”. Dlatego jeżeli Twoje dziecko ma problemy w szkole, wpadło w złe towarzystwo, nie dogaduje się z rówieśnikami, a także jeżeli przejawia zachowania opozycyjno-buntownicze, stany depresyjne, podejrzewasz uzależnienie, to jest to czas na spotkanie z terapeutą.

W przypadku nastolatków psychoterapia jest to proces rozwojowy i porządkujący. Nastolatkowi łatwiej jest nawiązać relację z osobą bezstronną, niż rodzicem, który pomimo tego, że jest najukochańszą osobą na świecie, to jest też źródłem nakazów i zakazów, na które młody człowiek reaguje z góry złością i buntem.

Zarezerwuj wizytę