Czym jest coaching? - Fideratio - blog
blank
Czym jest coaching?

Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które maja ujawnić to, czego uczeń nie umie. Podczas gdy, nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań, ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć. Albert Einstein

Międzynarodowa Federacja Coachów (ICF) traktuje coaching jako trwającą przez określony czas relację między coachem, a osobą potrzebującą jego pomocy, zwaną coachee (polska wymowa „kołczi”). Coach pomaga osobie osiągać nadzwyczajne wyniki w swoim życiu, karierze, biznesie lub organizacji. Poprzez coaching osoba pogłębia swój proces uczenia się, zwiększa swoje osiągnięcia i podnosi jakość swojego życia.(https://icf.org.pl/coaching/)

Czym dla Fidertio jest coaching?

Coaching jest jak taniec w danym nam momencie „tu i teraz”, w którym każdy wykonany krok jest kreatywnym aktem zmiany, odkrywania świeżych perspektyw, wzrostu i realizacji swoich wewnętrznych zasobów. Coaching jest jak relacja w tangu, gdzie dwoje ludzi uczy się siebie na wzajem, pracuje w partnerstwie i harmonii aby osiągnąć upragniony efekt. Jest to taniec, w którym partnerka (coach) podąża w wyznaczonym przez partnera (coachee) kierunku, przy jednoczesnym zachowaniu swojej indywidualności, stylu i osobowości oraz obopólnym wzięciu odpowiedzialności za podjęte kroki.

Zapraszamy zatem do nauki tańca…

KORZYŚCI DLA CIEBIE:

 • Będziemy Ci towarzyszyć w procesie rozwoju, realizacji celów i wzmacniania pozytywnych stron, odkrywania Twojego potencjału i talentów
 • Nauczysz się praktycznych technik do pracy nad sobą i wypracowywania zdrowych nawyków
 • Zaplanujesz nową drogę zawodową zwiększając szansę zatrudnienia i awansu
 • Zwiększysz poziom motywacji do realizacji celów osobistych oraz zawodowych
 • Usprawnisz efektywność w zarządzaniu sobą, otoczeniem oraz innymi
 • Zwiększysz poczucie pasji, energii do działania w zgodzie z samym sobą
 • Wzmocnisz poczucie własnej wartości i pewności w podejmowaniu życiowych decyzji
 • Wyjdziesz poza własną strefę komfortu: poszerzysz a nawet zmienisz perspektywę postrzegania rzeczywistości, co w efekcie pozwoli Ci na dostrzeżenie nowych możliwości, które wcześniej były niewidoczne
 • Uskutecznisz komunikację z otoczeniem, zwiększysz wiedzę i samoświadomość emocjonalną
 • W roli zawodowej : skuteczniejsze planowanie, wyznaczanie realistycznych celów, które autentycznie wspierają organizację, lepsze zarządzanie czy stawianie granic w relacjach
 • Zdefiniujesz ważne dla Ciebie wartości i sfery życia, które wymagają udoskonalenia lub zmiany

blank

W jakim podejściu coachingowym pracujemy?

Pracujemy w jednym z najbardziej rozpowszechnionych na świecie podejść coachingowych jakim jest model coachingu koaktywnego, wywodzący się z wiodącej na świecie szkoły The Coaches Training Institute w Ameryce. Termin „koaktywny” odnosi się do natury relacji coachingowej, w której zarówno coach jak i klient aktywnie współpracuje ze sobą. W koaktywnym coachingu relacja polega na zawarciu porozumienia pomiędzy dwiema równymi stronami, w taki sposób, aby jak najlepiej móc odpowiedzieć na potrzeby klienta. . (L.Whitworth, K&H, H.Kimsey House, P.Sandahl. Co-active coaching, 2007)

Coaching koaktywny zakłada 4 podstawowe zasady.

 1. Pierwsza z nich brzmi, iż klient jest istotą kompletną, kreatywną i pełną zasobów. Klient zna odpowiedzi rozwiązania lub jest w stanie znaleźć te rozwiązania. Z koaktywnego punktu widzenia nic nie jest złe, „zepsute” , chore i nie ma potrzeby „naprawiania” klienta. Coach zadaje klientowi pytania i zaprasza go do odkrywania siebie. W coachingu koaktywnym zakładamy, iż zmiana naszych własnych, często przestarzałych przekonań o sobie i uprzedzeń stwarza przestrzeń dla rozwoju i możliwości przemiany życia. Koncentrując się na mocnych stronach, zasobach i atutach wzmacniamy w osobie to, co najlepsze i budujemy poczucie wartości. Coaching traktuje każdego człowieka, jak źródło pełne zasobów, które tylko czekają na uwolnienie. W trakcie sesji coachingu osoba odkrywa te zasoby i buduje własne odpowiedzi na postawione pytania. Dzieje się to dzięki głębokiej, pełnej szacunku umiejętności słuchania oraz zadawania ważnych pytań przez coacha i nie interpretowania usłyszanych odpowiedzi.

 1. Druga zasada brzmi, iż plan pochodzi w 100% od klienta. Oznacza to, iż cel zawsze wychodzi od osoby zgłaszającej się po coaching a coach podąża za nią. Nie oznacza to, że ta osoba zawsze wie, jak będzie wyglądał jej cel końcowy, ale wspólnie z coachem pracuje nad ustaleniem punktu, w którym osiągnie cel ostateczny. Podążanie za osobą w coachingu nie oznacza bezmyślnego brnięcia w każdy ustanowiony cel, ale wspólne oszacowanie, jakie są realistyczne możliwości jego osiągnięcia oraz w jaki sposób wpłynie to na całokształt jej pozostałych obszarów życia.

 1. Następna zasada – coach tańczy z osobą „tu i teraz” tzn. Podąża za klientem z chwili na chwilę. Oznacza to koncentrację coacha na danej chwili. Słuchanie na głębokim poziomie. Każdy moment, minuta, chwila, pojedynczy oddech jest tu traktowany jako szansa zmiany, odkrywania siebie i wzrostu. Coach swoją postawą uczy klienta dokonywania świadomych wyborów oraz proaktywnej postawy, aby decydować o tym, kim się staje, jak chce przeżyć swoje życie i wziąć za te kroki odpowiedzialność. Wpisuje się to w myśl chrześcijańskiej wizji człowieka, w której godność osoby ludzkiej wynika z darów, jakimi została obdarzona przez Boga, wśród których największymi są: świadomość, wolność i miłość powiązana ściśle z odpowiedzialnością.

 1. Ostatnia zasada brzmi, iż klienta należy na każdym etapie traktować całościowo tzn. uwzględniając każdą sferę życia jednocześnie. W coachingu traktujemy człowieka jako spójny system, złożony z wielu sfer np. rodzina, praca, zdrowie, finanse, relacja z Bogiem. Cokolwiek dzieje się w jednej części systemu daje o sobie znać i oddziałuje w innej części. Coaching ujawnia owe oddziaływanie dziedzin życia na siebie oraz pomaga podjąć najsłuszniejszą decyzję, zgodną z systemem wartości człowieka(Whitworth L,Kimsey House, Sandahl P. K&H, H, 2007)

Jak działa coaching?

Jedna z Amerykańskich Szkół Coachingu „WellCoaches” za pomocą rysunku przedstawia jak działa coaching:

https://youtu.be/UY75MQte4RU

Jaka jest rola coacha?

„Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź obok mnie i bądź moim przyjacielem”. Aleksander Camus

 • Coach niezależnie od obszaru, w jakim się specjalizuje, to osoba, która jest przyjacielem klienta.
 • Zadaniem coacha jest między innymi wykorzystywanie potencjału osoby, która bierze udział w coachingu, odkrywanie jej wewnętrznego i zewnętrznego potencjału, co w rezultacie ma wpłynąć na wyniki jego pracy.
 • Coach motywuje do działania, poprzez formułowanie pytań otwartych przypomina klientowi o tym, co klient już wie i co jest dla niego najlepsze do realizacji celów.
 • W książce „Coaching koaktywny „coach jest zdefiniowany jako ‘agent zmiany’ , ‘motor postępu’, ważny element w procesie przyspieszania zmiany.(Whitworth S., Sandahl K.H, 2007)
 • Praca coacha polega na inspirowaniu klienta i wskazywaniu obszarów odpowiedzialności. Coach daje przestrzeń klientowi, okazuje wsparcie, nie osądza, nie etykietuje, nie generalizuje, jest autentyczny, nie odgrywa ról, odnosi się do sytuacji ‘tu i teraz’„. (Bennewicz 2010, s.29)

Ile trwa coaching?

 • Sesje coachingu odbywają się średnio co dwa tygodnie. Minimalna ilość sesji, aby proces coachingu mógł być skuteczny to 6 sesji. Standardem jest jednak 10 sesji coachingu.
 • Sesje w przeciwieństwie do psychoterapii nie muszą odbywać się co tydzień mogą odbywać się w różnym odstępie czasu w zależności od ustaleń pomiędzy klientem a coachem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone gwiazdką.