W jakim nurcie prowadzimy psychoterapię? - Fideratio - blog
blank
W jakim nurcie prowadzimy psychoterapię?

Pracujemy w nurcie integracyjnym, łącząc podejścia poznawczo-behawioralne i psychodynamiczne oraz humanistyczne.

Część naszych terapeutów pracuje również w nurcie Terapii TSR.

  • Nurt integracyjny polega na połączeniu różnych podejść psychoterapii w taki sposób, aby używać narzędzi z różnych szkół i jak najefektywniej rozwiązać Twój problem. Terapeuta świadomie wybiera metody, które będą najbardziej adekwatne do pracy z danym problemem. Pozwala to na elastyczność, tak aby daną technikę dopasować do danej osoby, a nie osobę pod daną technikę.
  • Nurt poznawczo- behawioralny zakłada, że wszystkich zachowań się uczymy w trakcie życia tak więc tych negatywnych możemy się również oduczyć. Zgodnie z tym nurtem nasza myśl generuje emocje a te powodują zachowania. Techniki poznawcze opierają się więc głównie na modyfikacji naszych myśli, natomiast techniki behawioralne polegają na wdrażaniu nowych zachowań w miejsce starych niekonstruktywnych wzorców.
  • Podejście psychodynamiczne zakłada istnienie świadomych i nieświadomych wewnętrznych sił rządzących osobowością. Sprzeczne wewnętrzne konflikty mogą prowadzić do powstania objawów psychologicznych. Odmianą tej terapii jest intensywna krótkoterminowa terapia dynamiczna (ISTDP). Technika ta jest intensywna, ponieważ pomaga pacjentowi na przeżycie odsuwanych, unikanych uczuć na takim stopniu głębokości, jaki tylko jest możliwy, jest krótkoterminowa ponieważ pozwala na przeżycie tego doświadczenia w możliwie najkrótszym czasie, jest dynamiczna ponieważ zakłada pracę z nieświadomymi siłami oraz z uczuciami przeniesieniowymi.
blank
  • Podejście humanistyczne – Człowiek jest wartością samą w sobie, posiada wolną wolę i potencjał twórczy, co pozwala mu wybierać drogi rozwoju osobowego. Terapeuta zwraca uwagę na czynniki takie jak, jak poczucie sensu życia czy autonomia, a nie tylko na nieświadome popędy albo zachowanie zależne od kar i nagród. Zakłada, że człowiek jest z natury dobry i usiłuje znaleźć swą tożsamość i miejsce w świecie. Terapeuta ma pomóc mu odkryć jego wymiar egzystencji oraz uwolnić go od blokad uniemożliwiających samorealizację, wolność wyboru oraz samosterowność.
  • Nurt Terapii TSR- Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach (SFBT) to podejście umożliwiające Tobie dokonywanie zmian w życiu, w jak najkrótszym czasie. To Ty jesteś ekspertem i posiadasz wszelkie zasoby, żeby dokonać pożądanej zmiany.Spotkania nie muszą odbywać się co tydzień ale w ustalonym pomiędzy Tobą a terapeutą trybie czasowym.
  • Personalizm w psychoterapii

Psychoterapeuta nie zajmuje się przypadkiem, zaburzeniem, objawem, ale całą osobą. Jest to spotkanie dwóch osób – osobnych, odrębnych, wolnych, posiadających tę samą godność. Ważne jest także odniesienie spotkania do obecności osobowego Boga (swoista trójstronność wzajemności). Oznacza to możliwość zmiany nie tylko pacjenta, ale i psychoterapeuty i dojrzewanie do pełni bycia na obraz i podobieństwo Boga. W trakcie tego spotkania tworzy się nowa jakość „my”, która wcześniej nie istniała.

Relacja psychoterapeutyczna ma ogromne znaczenie dla owocnego procesu wzrostu osoby, zajmuje centralne miejsce i jest postrzegana jako ważny czynnik uruchamiający zmianę. Zdarza się, że już sama relacja może prowadzić do konstruktywnej zmiany. Jest to również relacja rzeczywista – autentyczna i przeżywana „tu i teraz” . Jest to spotkanie równorzędnych partnerów. Spotkanie w tak rozumianej relacji jest spotkaniem JA-TY, a nie ja-to.

Pacjent i psychoterapeuta są sobie dani i zadani, a spotkanie odbywa się w trzech perspektywach czasowych, które się wzajemnie przenikają: wieczność, doczesność (związana z przeszłością i przyszłością) oraz „tu i teraz”. (Wojdan, 2007).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone gwiazdką.